Respawn.pl

Redakcja

Sergiusz Lelakowski
Redaktor naczelny & właściciel
TwitterLinkedIne-mail
Michał Maćkowski
Redaktor & Account Manager
MailTwitterLinkedin
Piotr Ossowski
Redaktor
EmailTwitter
Marcin Skrętkowicz
Redaktor
LinkedinFacebookEmail
Krzysztof Sarna
Redaktor & Account Manager
TwitterLinkedinEmail
Marcin Kapusta
Redaktor
TwitterEmail
Filip Woszczek
Redaktor
e-mailTwitter