Respawn.pl

Fortnite – Informacje o przerzucaniu profitów dla przedmiotów!

Autor: Marcin Skrętkowicz
Fortnite

W aktualizacji 4.2 deweloperzy Fortnite wprowadzą system, dzięki któremu będzie można wybrać oraz ulepszać konfigurację profitów do broni oraz pułapek. Oto najważniejsze informacje na temat przerzutnika profitów.

Przerzutnik Profitów odblokowuje się, gdy ukończy się misję obrony burzowej tarczy 2 w Deskogrodzie. Na tym etapie będzie można wybrać sekwencję dwóch misji pobocznych, po ukończeniu których otrzymacie w nagrodę dużą ilość nowych zasobów do wykorzystania w Przerzutniku Profitów.

Aby skorzystać z Przerzutnika Profitów trzeba przejść do ekranu ulepszania przedmiotów, a następnie wybierać nową opcję zmiany profitów:

RE-PROFIT oraz PROFIT+
Zmiana i ulepszanie profitów wymaga odtąd dwóch nowych zasobów: odpowiednio RE-PROFITU i PROFITU+.

RE-PROFIT znaleźć można podczas misji wszystkich poziomów, począwszy od misji niskiego poziomu trudności w Deskogrodzie. PROFIT+ zaczyna pojawiać się w tym samym czasie co RE-PROFIT, ma jednak różne poziomy rzadkości; rzadsze wersje będą udostępniane w miarę zaliczania misji o coraz wyższym poziomie trudności. Pojawią się one jako nagrody za misję, nagrody za misję alarmową, nagrody za wykonanie powtarzalnych zadań, a także w sklepie okolicznościowym podczas trwania wydarzenia Hit Ekranu.

Dodatkowo będzie można wybrać, z którym z żywiołów ma współpracować broń. Ta modyfikacja wymaga zasobów żywiołowych – podpałki, elektryzatora i zmrażacza. Będą one nagrodami za ukończenie misji alarmowych i powtarzalnych zadań.

Nowe przedmioty, a stare przedmioty

Przerzutnik Profitów to spora zmiana w porównaniu do starego systemu profitów. Pozwala on na zdobycie potężniejszych profitów niż przedtem, zastąpienie profitów niechcianych tymi upragnionymi, a także na inwestowanie w profity w miarę upływu czasu tak, by można było skomponować przedmiot idealny.

Wraz z tymi zaletami nadciąga jednak ograniczenie: każde pole profitu przedmiotu może zawierać tylko pewne określone profity. Nowo zdobyte przedmioty są automatycznie dostosowywane do tego systemu, a gracze mogą natychmiast zabierać się za ulepszanie i zmianę profitów. Ale przedmioty stare (zdobyte przed wprowadzeniem aktualizacji 4.2) nie zostaną automatycznie dopasowane do nowego systemu. Przedmioty takie muszą zostać poddane konwersji zanim będą mogły być ulepszane i modyfikowane przy użyciu Przerzutnika Profitów.

Konwersja starych przedmiotów
Kiedy będziecie próbowali zmodyfikować profity starych przedmiotów, na początku zostaniecie poproszeni o przeprowadzenie konwersji starego przedmiotu do nowego systemu. Zanim proces zostanie przeprowadzony, system zaprezentuje wam podgląd wersji przedmiotu sprzed i po konwersji, ze wszystkimi zmianami, które mogą wystąpić. W niektórych przypadkach nie będzie żadnej zmiany, w innych konfiguracja profitów może ulec zmianie. Czasami może pojawić się wolne pole. Pola takie umożliwiają graczom darmowy wybór profitu na to miejsce już po tym, jak konwersja została zaakceptowana.

Proces konwersji jest zawsze darmowy i każdorazowo dostosowany do przedmiotu, który jest poddawany konwersji. Oznacza to, że każdy ze starych przedmiotów musi zostać pojedynczo poddany konwersji tak, by współpracować z Przerzutnikiem Profitów.

Pola profitów

Od teraz profity każdego nowego przedmiotu lub poddanego konwersji starego przedmiotu będą losowane nieco inaczej niż przedtem:

  1. Przedmioty żywiołowe mają teraz dedykowane pole profitu, które decyduje o tym, jaki typ obrażań zadawać będzie dana broń. Obrażenia żywiołowe nie będą już dodawane do obrażeń podstawowych, spętania czy innych efektów.
  2. Każdy z profitów ma teraz pięć poziomów mocy zamiast wcześniejszych trzech. Gracze mogą teraz ulepszać pojedyncze profity do wyższych poziomów mocy.
  3. Każde pole profitów dysponuje pewnym zakresem profitów, które mogą się w nim znaleźć. Gracze mogą zastąpić profit w danym polu, ale lista profitów, na które można zmienić ten oryginalny, jest ograniczona i różni się w zależności od pola. Niektóre profity nie mogą być w ogóle zmieniane.