Respawn.pl

Jak skonfigurować backup w chmurze dla optymalnej ochrony danych

Autor: Partner serwisu
Kula ziemska

Backup w chmurze to proces przechowywania kopii zapasowej danych w zdalnej lokalizacji, zwykle na serwerach obsługiwanych przez dostawców usług chmurowych. Kopie te są zazwyczaj przechowywane w formie plików, które są zsynchronizowane między urządzeniami użytkownika a serwerami chmurowymi. Obecnie jest to standard w przypadku plików firmowych, których kradzież lub zaszyfrowanie mogłoby zagrozić funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto zdecydować się na backup w chmurze?

Backup w chmurze umożliwia łatwe i szybkie tworzenie kopii zapasowych danych bez konieczności posiadania własnej infrastruktury i oprogramowania do przechowywania danych. Stworzenie kopii zapasowej w chmurze zapewnia lepsze bezpieczeństwo danych, ponieważ są one przechowywane w bezpiecznej lokalizacji, która jest zaprojektowana, aby zapobiegać utracie danych na skutek awarii lub innych zdarzeń. Backup w chmurze może obejmować wiele rodzajów danych, takich jak pliki tekstowe, dokumenty, zdjęcia, filmy, bazy danych, a także całe systemy operacyjne. Kopii zapasowej wymaga także transfer domeny, czyli przeniesienie domeny do innego operatora. Transfer domeny skutkuje zmianą firmy, która dotychczas administrowała i zarządzała stroną internetową bez utraty danych. 

Dzięki temu, że backup w chmurze jest przechowywany na zdalnych serwerach, można go łatwo przywrócić w przypadku awarii lub utraty danych na urządzeniu użytkownika. Jest to także skuteczna ochrona przed atakami DOS, które polegają na wymuszaniu okupu w zamian za utrzymanie dostępu do plików. Skuteczna ochrona przed atakami DOS zapewni ciągłość działania witryny

Warto zaznaczyć, że backup w chmurze wymaga wykupienia usług od dostawcy chmurowego, co niesie ze sobą pewne koszty. Jednak koszty te są zwykle mniejsze niż koszty posiadania własnej infrastruktury do przechowywania kopii zapasowej, a backup w chmurze oferuje wiele dodatkowych korzyści, takich jak wyższy poziom bezpieczeństwa danych i łatwość przywracania danych. Miejsce na backup oferuje firma IQ. W przypadku serwerów z dedykowaną administracją kopie zapasowe tworzą i konfigurują administratorzy IQ. W pozostałych przypadkach udostępniana jest jedynie przestrzeń dyskowa.

Jak utworzyć kopię zapasową w chmurze?

Aby skonfigurować backup w chmurze dla optymalnej ochrony danych, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

  • Wybierz platformę chmurową, która najlepiej pasuje do Twoich potrzeb, biorąc pod uwagę koszty, pojemność dyskową, bezpieczeństwo i łatwość obsługi. 
  • Zarejestruj się na wybranej platformie chmurowej i wybierz odpowiedni plan zgodnie z Twoimi potrzebami.
  • Wybierz narzędzie do backupu, które najlepiej pasuje do Twojej platformy chmurowej. 
  • Skonfiguruj backup, wybierając pliki i foldery, które chcesz zabezpieczyć. Wybierz częstotliwość i czas, w którym chcesz wykonywać kopie zapasowe.
  • Zabezpiecz dane, które są przechowywane w chmurze, za pomocą hasła i kluczy szyfrujących.

Regularnie testuj backup, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Wykonywanie testów backupu pomaga również w szybkim wykryciu i rozwiązaniu problemów, jeśli wystąpią.