Respawn.pl

Regulamin konkursu Respawn.pl i Genesis – Wymarzone stanowisko Gamingowe

Autor: Michał Maćkowski

Regulamin konkursu Respawn.pl i Genesis

I. Cel konkursu

1. Celem konkursu jest napisanie komentarza, w którym opisane zostanie przez użytkownika wymarzone stanowisko gamingowe.

II. Organizator i partnerzy konkursu

3. Organizatorem konkursu, zwanym dalej „Organizatorem”, jest redakcja portalu internetowego Respawn.pl wydawanego przez eSport Entertainment z siedzibą w Warszawie
4. Partnerem konkursu, zwanym dalej „Partnerem”, jest Genesis, polski producent sprzetu dla graczy.

III. Czas trwania Konkursu

5. Konkurs rozpoczyna się 25.07.2023 r o godzinie 15:20. i trwa do 04.08.2023 r do godziny 23:59

IV. Zasady prowadzenia Konkursu

6. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba, która umieści komentarz pod specjalnym postem konkursowym na Facebooku serwisu Respawn.pl.

7. O zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia komentarza pod dedykowanymi konkursowymi postami
8. Jako rzecz rozumie się komentarz pod postem na Facebooku.
8. Zastrzega się nieuwzględnienie w konkursie komentarzy o charakterze obraźliwym i wulgarnym.
9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele portalu Respawn.pl
10. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że spełnia warunki określone w
Regulaminie oraz zgadza się na publikację wyników konkursu przez redakcję Respawn.pl

V. Wybór zwycięzców

11. Trzech zwycięzców zostanie wyłonionych poprzez specjalną komisję konkursową, powołaną z pracowników portalu Respawn.pl oraz osób odpowiedzialnych za działania marketingowe marki Genesis.
12. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń spełniających wymogi formalne nagrodzone zostaną 3 osoby
13. Respawn.pl zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród ze względu na złe wytypowanie wyników.

VI. Nagroda

16. Z konkursu wyłonione zostaną trzy najlepsze komentarze, które nagrodzone zostaną:

  • Miejsce 1 – Klawiatura Thor 303 TKL Silent Switch + Keycapy LEAD 300 w wybranym kolorze
  • Miejsce 2 – Mysz Krypton 555 (czarna) + Keycapy LEAD 300 w wybranym kolorze
  • Miejsce 3 – Podkładka CARBON 500 MAXI LAVA G2 + Keycapy LEAD 300 w wybranym kolorze

17. Nagrody w konkursie dostarczone są przez markę Genesis.
18. Informacja o wygranej w konkursie zostanie dostarczona zwycięzcy poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook przez oficjalne konto portalu Respawn.pl oraz jako odpowiedź pod umieszczonym komentarzem w pośćie konkursowym.
19. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody, równowartość w gotówce lub usługi.
20. Gdy zwycięzca konkursu nie skontaktuje się z Organizoatorem do dnia 11 Sierpień 2023 r., traci on prawo do Nagrody, a przypadająca mu Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
21. Wyniki konkurs zostaną ogłoszone do 9 sierpnia 2023 roku.

VII. Postanowienia końcowe

21. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna do wglądu na stronie internetowej respawn.pl, podczas trwania Konkursu.
22. Wszelkie materiały reklamowo–promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu oraz obowiązujące, odpowiednie przepisy prawa.
23. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na jego zasady określone niniejszym Regulaminem.
24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.